KIMIA GALLERY

KIMIA Mike Fencker Thomsen
KIMIA Mike Fencker Thomsen

Singer

KIMIA Angunnguaq Larsen
KIMIA Angunnguaq Larsen

Electric Guitar

KIMIA Kilaasi Møller
KIMIA Kilaasi Møller

Acoustic Guitar

KIMIA Hasju Damgaard
KIMIA Hasju Damgaard

Bass

KIMIA Nino Fencker
KIMIA Nino Fencker

Drums

KIMIA 1 Band Photo
KIMIA 1 Band Photo

Kimia Inuit Rock Band

Kimia recording February 2014
Kimia recording February 2014

Tracking Drums in the Studio - Unnuamut

Kimia recording February 2014
Kimia recording February 2014

Nino's DW setup

Kimia recording February 2014
Kimia recording February 2014

Tuning

Kimia recording February 2014
Kimia recording February 2014

Goofin'

Kimia recording February 2014
Kimia recording February 2014

Tracking Drums in the Studio - Angu

Kimia recording March 2014
Kimia recording March 2014

Bass overdubs @ inuit dubbing

Kimia recording March 2014
Kimia recording March 2014

Tracking Drums in the Studio

KIMIA 2 Band Photo
KIMIA 2 Band Photo

Kimia Inuit Rock Band